Livnica Tešić d.o.o.
Čatrnja bb
78400 Gradiška
Bosna i Hercegovina
 
 

 

Dobrodošli na web Livnice Tešić d.o.o. Gradiška

 

  • livnica sivog liva
  • livanje obojenih metala
  • sakupljanje i reciklaža metalnim otpadcima
  • sakupljanje i reciklaža nemetalnim otpadcima
  • trgovina na veliko sekundarnim sirovinama
  • prevoz robe u drumskom saobraćaju

Livnica Tešić d.o.o © 2007