Livnica Tešić d.o.o.
Čatrnja bb
78400 Gradiška
Bosna i Hercegovina
 
 

 

Privatno preduzeće Livnica Tešić d.o.o. nastalo je od P.P. Otpad Promet osnovano 1988. godine, koje je sakupljalo sekundarne sirovine i prometovalo istim.

Danas Livnica Tešić d.o.o. je preduzeće koje se bavi sljedećim djelatnostima:

  • livanje sivog liva (gusa)
  • livanje obojenih metala
  • sakupljanje i reciklaža metalnim otpadcima
  • sakupljanje i reciklaža nemetalnim otpadcima
  • trgovina na veliko sekundarnim sirovinama
  • prevoz robe u drumskom saobraćaju